Συναυλίες σε Λάρισα, Κύπρο, Πάτρα και άλλες πόλεις της Ελλάδας

Teatro - Θεσσαλονίκη

Με Βασίλη Καρρά, Γιώργο Λεμπέση

Γκάζι

Με Γιώργο Μαζωνάκη, Λάμπη Λιβιεράτο, Γιώργο Λεμπέση