• 16 ΜΆΙ 2011

Η Δέσποινα υποψήφια στα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2011